MySQLで特定のテーブルをdumpする方法。

MySQLで特定のテーブルをdumpする方法。

 

消えたら困るので丸ごとパクリメモ

 

qiita.com

 

特定のテーブルを指定してdumpするには以下の方法で行えます。

$ mysqldump -u<ユーザー> -p<パスワード> 【データベース】 【テーブル1】 【テーブル2】 ... --master-data --single-transaction > hogehoge.dump

 

 

テーブル名のみをテキストに保存

$ mysql -uroot -phogehoge repltest -N -e "show tables like 'hoge%'" > repltest.txt

 

あとはこのリストをcatコマンドを使いながらdumpすれば完了です。

$ mysqldump -uroot -phogehoge repltest `cat ./repltest.txt` --master-data --single-transaction > repltest.dump